Arbejdsgiver

Har du en god medarbejder, som er sygemeldt eller tæt på at blive det?

Jeg har stor erfaring med rådgivning til virksomheder vedr. arbejdsfastholdelse af medarbejdere, som enten er midlertidig eller kronisk syge

Jeg kan rådgive dig om ret og pligt i forbindelse med at have en syg medarbejder

Hvad skal du huske at indberette? Har du styr på tidsfristerne?  Er du opmærksom på om sygemeldingen skyldes en arbejdsskade eller sygdom?

 

 

 

 

 

Jeg kan hjælpe dig med at få relevant lovgivning i spil i forhold til

  • fastholdelsesfleksjob. Har du en medarbejder som ikke længere kan arbejde på ordinære vilkår? Jeg kan hjælpe med hvilke regler der gælder, og hvilket forarbejde som skal laves for at medarbejderen kan komme i betragtning til et fastholdelsesfleksjob
  • arbejdspladsindretning, hjælpemidler, personlig assistance eller mentorstøtte. Jeg kan hjælpe med ansøgninger til kommunen
  • sygedagpengerefusion fra medarbejders hjemkommune
  • at udarbejde plan for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet
  • at hjælpe din medarbejder med dennes jobcentersag – se under privat personer