Forsikringsselskaber

Har I som forsikringsselskab brug for, at der kommer fremdrift i den kommunale sag, så kan jeg hjælpe

Jeg har 8 års erfaring som socialrådgiver ved Tryg forsikring, hvor jeg har sikret handling i de kommunale sager.

Jeg bidrager til hurtig og retvisende afklaring, korrekte afgørelser og at alle muligheder bliver udnyttet, så den skadelidte får den bedste hjælp og støtte

En EAL sag, hvor der udbetales tabt arbejdsfortjeneste koster dyrt, og det er ikke i skadelidtes interesse at blive parkeret i systemet.

 

 

Jeg har stor erfaring fra beskæftigelsesområdet og kan bl.a. byde ind med følgende

  • generel vurdering af jobcentersagen
  • støtte til at få sat gang i en manglende afklaring af arbejdsevne
  • hjælp til arbejdspladsfastholdelse. Herunder kontakt til skadelidtes arbejdsgiver
  • bisidder ved jobcentermøder
  • bisidder ved rehabiliteringsmøder
  • hjælp til partshøringsskrivelser og anker i jobcentret
  • vurdering vedr. forlængelser af sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og de handicapkompenserende ordninger

 

Jeg tager både socialfaglige sager i forhold til arbejdsskadesikringsloven samt erstatningsansvarsloven

Ovenstående forudsætter motivation og samtykke fra skadelidte