Privat personer

Har du en sag i jobcentret som er ved at gå i hårknude? Eller har du blot brug for rådgivning om dine rettigheder og pligter?

Det kan være vanskeligt at stå alene i en situation, hvor man ikke oplever at blive hørt eller få den rette hjælp i jobcentret

Jeg tilbyder min hjælp og skræddersyer den efter dit behov

Først tager vi en forventningsafstemning over telefonen i en uforpligtende samtale. Hvis vi vælger at starte et samarbejde mødes vi på mit kontor til en uddybende samtale og rådgivning. Jeg giver kaffen

Jeg har også mulighed for at komme på hjemmebesøg, men så giver du kaffen

Det kan jeg hjælpe med

Jeg kan deltage som bisidder ved møder med dit jobcenter samt rehabiliteringsmøder. Du har måske brug for, at jeg hjælper dig med at huske hvad der bliver sagt og aftalt. Og hjælpe dig med, at du får sagt de ting, som er vigtige for dig.

Hvis du ikke allerede har akterne i din jobcentersag, vil jeg foretrække, at vi anmoder om dem inden evt. møde i jobcentret. Ud fra de akter du har i din sag, vil jeg give dig min faglige vurdering.

Jeg hjælper dig med at forstå den komplekse lovgivning i et sprog du forstår, og jeg hjælper dig med, at du får den korrekte hjælp fra dit jobcenter.

Jeg kan rådgive dig om følgende

  • sygedagpenge
  • jobafklaringsforløb
  • revalidering
  • fleksjob
  • førtidspension
  • § 56 ordning
  • handicapkompenserende ordninger
  • har dit jobcenter sendt en høringsskrivelse, som du ikke er enig i, kan jeg hjælpe dig med at skrive bemærkninger til partshøringen
  • har du modtaget en afgørelse som du er uenig i, kan jeg hjælpe dig med at forfatte en anke