Fagforening

Har jeres medlem brug for støtte til socialsagen, kan jeg tilbyde min rådgivning.

Jeg har stor erfaring fra beskæftigelsesområdet og kan bl.a. byde ind med følgende

  • bisidder ved jobcentermøder
  • bisidder ved rehabiliteringsmøder
  • hjælp til partshøringsskrivelser og anker
  • vurdering vedr. forlængelser af sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og de handicapkompenserende ordninger
  • sørge for at en evt arbejdsskadesag og privat pensionssag sættes i gang
  • kontakt til medlemmets arbejdsgiver